February 14, 2009

Heart Bit No. 6

Dahil Valentine's Day ngayon, eto ang naisip kong O-L para sa araw na ito.

A smile in your heart can make your day special, so celebrate this valentine's day with happiness even without someone to share with.

No comments:

Coup Data No. 5

Sa darating na July 27, 2009 magaganap ang ika-siyam na SONA ni GMA. Hindi titigil ang mga kabataan sa pagkilos hangga't ang tunay na ...