February 2, 2009

Empty Box No. 1

Nonsense. Just want to start something fun out of this O-L.

The more it hurts, the more you love.

No comments:

Coup Data No. 5

Sa darating na July 27, 2009 magaganap ang ika-siyam na SONA ni GMA. Hindi titigil ang mga kabataan sa pagkilos hangga't ang tunay na ...