February 2, 2009

Empty Box No. 2

This came from an anonymous text message that caught my attention last week.

Did you know that the word "studying" came from the words "students" and "dying"?

No comments:

Coup Data No. 5

Sa darating na July 27, 2009 magaganap ang ika-siyam na SONA ni GMA. Hindi titigil ang mga kabataan sa pagkilos hangga't ang tunay na ...