July 21, 2009

Coup Data No. 5

Sa darating na July 27, 2009 magaganap ang ika-siyam na SONA ni GMA.

Hindi titigil ang mga kabataan sa pagkilos hangga't ang tunay na demokrasya ay hindi natatamasa ng lubos.

3 comments:

robby's rabbit said...

hi bro! ^_^ waw, napaka pub ad naman nyan. readying-ready na gumraduate ah! ^_^

vaztosh8 said...

hahaha...
hindi naman.
madalang na nga lang magpost,
nagkataon na sona.

georgeicariing said...

In comparison toWindows 7 Ultimate Product Key,
Windows 8.1 Professional Product KeySecret is outstanding.

When will certainly Microsoft ever understand? Make it simple, attractive, and straightforward to utilize.Office 2010 Professional Plus Product KeyMost people just need the system to operate. Windows 7 performs this.

Got my onetime(a) desktop installed and operating. I bought windows 7 since my desktop accustomed to keep going Vista (enough said). http://www.productkeyonline.com/ I did so possess a little difficulty PositionOffice 2013 Professional Plus Product Key

yet which was just because of my not enough knowledge about the method.

Coup Data No. 5

Sa darating na July 27, 2009 magaganap ang ika-siyam na SONA ni GMA. Hindi titigil ang mga kabataan sa pagkilos hangga't ang tunay na ...