February 2, 2009

Heart Bit No. 3

It's a lot harder to move on if you don't know the real reason why you should have to.

No comments:

Coup Data No. 5

Sa darating na July 27, 2009 magaganap ang ika-siyam na SONA ni GMA. Hindi titigil ang mga kabataan sa pagkilos hangga't ang tunay na ...